Ulike typer karate

Gjennom utvikling og lokale særtrekk har karatesporten i dag utallige versjoner og tradisjoner. Migrasjon og kulturell utveksling har ført til at tradisjoner er blitt delt og at nye har oppstått. De eldste formene vi kjenner i dag stammer fra Okinawa, mens flere stilarter så ble utviklet i Japan og senere også i vestlige land, så som USA.

Her er noen former for karatetradisjoner:

 • Chitō-ryū
 • Gōjū-ryū
 • Gosoku-ryū
 • Isshin-ryū
 • Kyokushin
 • Shūkōkai
 • Shindō jinen-ryū
 • Shitō-ryū
 • Shōrin-ryū
 • Shotokan
 • Shuri-ryū
 • Uechi-ryū
 • Wado-ryū
 • Yōshūkai
 • Shorinji-Ryu

Karatevariantene som oppsto i Okinawa tilhører i hovedsak en av de to skolene; Naha eller Shuri. Blant de tidligste karatetradisjonene finner vi Shotokan-ryu, Wado-ryu, Shito-ryu og Goju-ryu.

Vi skal se litt mer på disse fire og hva som kjennetegner dem.

Shotokan-ryu

Shotokan er den kanskje mest kjente og utbredte karatestilen i dag, og baserer seg på tanken om at den rette linjen utgjør den mest effektive bevegelsen fra a til b. Dette er en karatestil med dype stillinger, og sterke lineære bevegelser. Formen ble grunnlagt av Gichin Funakoshi, som selv kom fra Okinawa.

Wado-ryu

Denne stilarten ble grunnlagt av Hironori Otsuka, og er en blanding av Shotokan og Jujitsu.289262112_17baf4a13d_z

Wado betyr “fredens vei” og illustrerer denne artens fokus på spenst og hurtighet framfor rå muskelkraft.

Goju-ryu

Gojo, av ordene “go” (hard) og “ju” (myk), ble grunnlagt av Chojun Miyagi. Ideen er å balansere harde og myke bevegelser i sirkulære mønstre, samt å aktivt variere bruken av hender og føtter. I 1933 ble Goju som karateform godkjent registrert ved Dai Nippon Butokai – Japans institutt for kampsport.

Shito-ryu

Shito ble grunnlagt på 30-tallet av Kenwa Mabuni, fra Japan. Denne stilen er en kombinasjon av ulike retninger innen karate, med vekt på både fysisk styrke og tunge stillinger på den ene siden, og sirkulære og pustende bevegelser på den andre. Hard/myk-dimensjonen fra Goju-ryu er også med.