Reglement i karate

De sentrale elementene

Innenfor karate bruker vi de japanske uttrykkene kion, kata, kumite og dojo kun for å skille mellom henholdsvis grunnteknikk, mønster, kamp og retningslinjer.

Grunnteknikkene (kion) er spark, slag og blokkering. Mønstrene (kata) er serier med øvelser og positurer som består av både defensive og offensive bevegelser. Kampdelen i karate (kumite) har moderert seg gjennom tidene. Mens man tidligere hadde innslag av betydelig skade, baserer man seg i dag kun på lette berøringer, eller såkalt “skintouch”. Dojo Kun er retningslinjene som karatekaen følger, og gjelder både i trenings- og kampsammenheng, såvel som i dagliglivet.

Internasjonale vektklasser

Det er fire vektklasser for hvert av kjønnene.

MENN

  • 60 – 67 kg
  • 68 – 75 kg
  • 76 – 84 kg
  • 85 kg+

KVINNER

  • 50 – 55 kg
  • 56 – 61 kg
  • 62 – 68 kg
  • 69 kg+

Graderings- og beltesystemet

Rangeringssystemet i karate kom via judo, og ble introdusert av Jigoro Kano. Han lot seg inspirere av beltesystemet i japansk skole, hvor ulike belter og farger ble brukt for å skille mellom ulikeanssi%20ja%20tommi avdelinger, grener og nivåer. I dag finnes det en rekke ulike systemer, og ulike undergrener og klubber bruker forskjellige versjoner. Det vanligste graderingssystemet er imidlertid åtte læregrader (kyu) og ti mestergradet (dan). Læregradene går fra gult til brunt, mens mestergradene er sorte. De øverste av mestergradene er det få personer som har eller har hatt, og det har vært diskusjoner blant de lærde om hvor langt skalaen skulle strekke seg.

Graderingsseremonien

For mange utøvere skjer gradering sånn omtrentlig hvert halvår, selv om dette varierer avhengig av stilart og klubb. Dette er ofte en litt høytidelig tilstelning, hvor familie eller venner møter opp og støtter utøverne. Det gjøres en vurdering om hvorvidt utøveren er skikket til gradering i forkant, slik at samtlige som stiller til gradering stort sett mestrer øvelsen og med det graderer til neste nivå. Dette reflekterer fokuset på mestring som gjennomsyrer karatetradisjonen.