Karate som medisin

Karate er krevende – både fysisk og mentalt. Konsentrasjonen må være på topp gjennom hele økten, og fysikken utvikles gradvis ved jevn trening og utfoldelse. Koordinasjon, styrke og bevegelighet vil forbedres gjennom jevnlig karatetrening. Stadig flere ser verdien av karate i helseøyemed, med flere klare positive effekter på kropp og sinn.

Mestringsfølelse

Sentralt i karatetradisjonen står ideen om mestring. Å oppleve mestring, og å takle de utfordringene og den motstanden man står overfor i karate, kan være både oppbyggende og oppløftende. Denne mestringen kan skje gjennom gradvis, langsiktig opptrening av kroppen, men også i kamp og konkurranse.

Fleksibilitet

Karate krever ikke bare styrke, men også fleksibilitet. Denne bygges gradvis opp gjennom trening, og kan være gunstig også i hverdagen for å unngå ryggplager og andre slitasjelidelser.

Konsentrasjon

Karate krever full konsentrasjon, både med tanke på å hindre skade og feilbelastning, og for å unngå distraksjoner i konkurranse. Ved full konsentrasjon kreves at andre tanker og følelser stenges ute, noe som kan oppleves lindrende og befriende dersom man går rundt med tunge tanker.

Trygghetbeach-632843_960_720

I forlengelsen av mestringsfølelsen, kommer tryggheten. Dette gjelder ikke bare tryggheten i form av å kunne forsvare seg selv, men også tryggheten knyttet til å stole på egen kropp og på egne evner. I karate er man i en sårbar situasjon, der man er åpen for slag og spark. Da er det alfa omega å kunne vite at man er fysisk og mentalt i stand til å mestre situasjonen. I tillegg handler det mye om indre fokus – man vinner over seg selv og egen usikkerhet hver gang, uavhengig av kampresultater.

Estetikk

Bevegelsene i karate bærer preg av den sterke påvirkningen fra kunsten, og fra kulturutvekslingen mellom japanske og kinesiske tradisjoner. Dette har bidratt til at karate er mye mer enn bare en sport. Gjennom de mer estetiske og kunstneriske elementene i karate, samt de mange variasjonene, er mulighetene for alternativ utfoldelse og kunstnerisk uttrykksform utallige – noe som også kan gi positive helseeffekter.