Karate på verdensbasis

Karate er i dag en verdensomspennende sport, med mer enn 50 millioner utøvere globalt. Kampsporten har fått ulikt tilsnitt og form i ulike land, og vi skal i det følgende se litt nærmere på de mest sentrale av dem.

Japan

Etter å ha blitt introdusert til Japan fra øya Okinawa på 1900-tallet, ble karate en sentral del i militærtreningen og den generelle kampsportbevegelsen i Japan. Det faktum at introduksjonen fant sted under en periode med sterk militarisering var neppe en hemsko for denne utviklingen.

Karatens inntog i Japan endret også noe av karatens karakter, da det rådet strenge formkrav fra det japanske Dai Nippon Butoku Kai. Mange navn ble derfor endret og tilpasset, til noe misnøye fra den opprinnelige bevegelsen på Okinawa. Det var også under denne tilpasnings- og moderniseringsperioden at den hvite uniformen ble tatt i bruk.

Korea

Korea ble eksponert for japansk karate under okkupasjonen fra Japan i 1910. Fram til okkupasjonen opphørte i 1945 hadde flere kampsportmestere i Korea lært karate, og tradisjonene ble båret videre, også etter 2. verdenskrig. I dag finnes Tang Soo Do-skoler og mer tradisjonelle japanske karateskoler i landet.

USA

Karate har vokst raskt i USA, etter at amerikanske soldater observerte karatesporten i Japan etter 2. verdenskrig. Også innvandring fra Japan og Asia har påvirket populariteten og utbrede5576722335_f90b67181e_blsen, kanskje spesielt på USAs vestkyst. I 1957 ble den første universitetsklubben for karate etablert på Caltech, og to år senere ble Southern California Karate Association etablert. I 1965 ble den internasjonale karateforeningens hovedsete flyttet fra Tokyo til California, og symboliserte med det karatesportens sterke vekst og betydning internasjonalt.

Europa

I Europa står sporten spesielt sterkt i Frankrike, Italia og Storbritannia. Dette henger i stor grad sammen med påvirkning fra japanske mestere som har besøkt og influert kampsportmiljøene i disse landene, i regi av Japan Karate Association (JKA).