Karate i Okinawa

For karateentusiaster og andre som kan tenke seg å oppsøke karatens røtter i Okinawa, kan det være interessant å lære litt om hva som særpreger karatekulturen her, og hva som skiller den fra karatemiljøene i Japan og andre deler av verden.

Praksis

A karate enthusiast named Kyle (shown in costume), and two of his brown-belt buddies (shown in street clothes), demonstrated some kicking and Karate techniques for us on the Cayucos Dog Beach north of Morro Bay, CA 15 August 2009.  Photos and videos by Michael "Mike" L. Baird, mike [at} mikebaird d o t com, flickr.bairdphotos.com; Canon D10 waterproof camera.Karatepraksisen på Okinawa er i motsetning til Japans sterke kollektive fokus, mer individuelt preget. Utøverne forholder seg i større grad til en sensei, eller lærer, som gir råd og oppfølging. Videre er karate å anse mer som en livsstil enn en sport, da det gjennomsyrer store deler av samfunnet og hverdagen for de menneskene som driver med karate.

Viktige fraser

Noen ord og uttrykk i karate er helt spesielle for Okinawa, da de innebærer egne særegenheter som ikke er i bruk ellers i Japan eller i verden forøvrig. Her er et par eksempler:

  • Tuidi: Noe brutal metode fra Okinawa som innebærer å gripe, vri og forskyve eller vrikke motstanderens ledd.
  • Chinkuchi: en metode for å overføre all energi inn i motstanderen – i motsetning til å fryse i stillingen.

Fokus på styrke

Karatepraksis på Okinawa har et eget fokus på styrke, ikke bare som en del av den rene karatepraksisen, men som egen trening for å forbedre ytelsen i karatepraksis. Her brukes gjerne spesielle styrkeinstrumenter:

  • Makiwara: en stråbekledt treplate. Denne står meget sterkt innen karatepraksis i Okinawa.
  • Chi-ishi: en vekt lagd av stein som brukes til å styrke armer, håndledd, hender, kjerne og rygg gjennom ulike svingbevegelser.
  • Ishi-sashi: en håndholdt betongvekt, opprinnelig laget i stein. Denne brukes på samme måte som en moderne kettlebell.
  • Nigiri: store keramikkrukker som er fylt med sand. Disse griper du rundt (~en med hver arm) mens du går rundt. Her styrkes grep, armer, håndledd, kjernemuskulatur og legger.
  • Tou: bambus som er sammenbundet i topp og bunn. Denne brukes til å slå fingre og legger for å forberede til praksis.